Tuesday, 22 March, 2011

कानगोष्टी: माझा इंटरव्ह्यू..!!!

कानगोष्टी: माझा इंटरव्ह्यू..!!!: "आपलं कोणी कौतुक करतंय,प्रेमाने पाठ थोपटतंय ही इतकी सुंदर भावना आहे..प्रचंड उर्जा देणारी..नवीन अधिक चांगलं काम करण्यासाठी उर्मी देणारी...'मरा..."

No comments:

Post a Comment