Thursday, 24 February, 2011

'मोगरा फुलला'

'मोगरा फुलला'
      -गो.नी.दांडेकर.
(मॅजेस्टिक प्रकाशन,किंमत-२००रु.)

ही कहाणी आहे विश्वात्मक झालेल्या देवमाणसांची!म्हणजे निवृत्तिनाथाची,ज्ञानदेवाची,सोपान-मुक्ताईची आणि अलौकिक अशा त्यांच्या माता-पितरांची!त्यांनी लौकिकात जे भोगले,ते केवळ शब्दातीत;आणि जे अलौकिक अनुभवले,ते तर 'शब्देंविण' संवादिण्यासारखे!
अशांची चरित्र-चित्रे रेखाटण्यास कलाकाराची कल्पनाशक्ती आणि शब्दसिद्धी 'अमृतातेंहि पैजा जिंकणारी असावी लागते.
'भावार्थदीपिकेच्या' सौम्य-शांत,प्रसन्न-मनोहर,जीवनोद्धारक प्रकाशात तीन तपांहून अधिक काळ न्हाऊन निघालेल्या गो.नी.दांडेकरांच्या कविमनाने अरूपाचे रूप 'दावण्याचा' ध्यास घेतला.
आजच्या कळाहीन जगात 'ज्ञानेश्वरी' जगू पाहणाऱ्या एका विलक्षण जीवाची भावनोत्कट कहाणी त्यांनी याआधीच आपल्या 'मृण्मयी' या कादंबरीत सांगितली आहे.पण 'वसुधैव कुटुंबकम' झालेल्या त्या मूळ कुटुंबाची कथा-गाथा गायल्याविना त्यांचे कविमन कृतार्थ होऊ शकत नव्हते.
आता 'मोगरा फुलला' आहे,फुले वेचिता कळियांसी बहर आला आहे;कल्पित पात्रांच्या मुखांतून अकल्पिताची कथा सांगण्याचे नवल वर्तले आहे.ह्या नवलगंधाने दांडेकर प्राणा-मनांतून फुलून आले आहेत,आणि मराठी कादंबरी-सृष्टीला एक नवलभेट देऊन कृतकृत्य झाले आहेत.

No comments:

Post a Comment